image1

Plant Boxプラントボックス

thumb3 thumb3 thumb3 thumb3 thumb3 thumb3 thumb3 thumb3    

NEW!
ラウンド
カシミア

ラウンド
ブラック

ラウンド
ウォームグレー

ラウンド
ライトグレー

   

¥27,000

¥27,000

¥27,000

¥27,000

   
thumb3 thumb3 thumb3 thumb3 thumb3 thumb3 thumb3 thumb3    

NEW!
カシミア
Sサイズ

ブラック
Sサイズ

ライトグレー
Sサイズ

ダークグリーン
Sサイズ

   

¥11,000

¥11,000

¥11,000

¥11,000

   
thumb3 thumb3 thumb3 thumb3 thumb3 thumb3 thumb3 thumb3 thumb3 thumb3 thumb3 thumb3

NEW!
カシミア
Lサイズ

ダークグレー
Lサイズ

ブラック
Lサイズ

ライトグレー
Lサイズ

ローズ
Lサイズ

ダークグリーン
Lサイズ

¥31,000

¥31,000

¥31,000

¥31,000

¥31,000

¥31,000

Tray for Plant BoxプラントボックスL専用天板

thumb3 thumb3 thumb3 thumb3 thumb3 thumb3 thumb3 thumb3  

ブラックオーク

オーク

ブラックブラス

ブラス

 

¥7,500

¥7,500

¥11,000

¥11,000